Børnehave

Leg, læring og sunde fællesskaber - opmærksomme og dygtige pædagoger skaber hver dage børnehave af højeste kvalitet - spørg bare vores forældre!
Børnehave i Fjelstervang

I Fjelstervang Børnehave mærker du nærvær

 

VI TILBYDER
- tryghed og fællesskab
- udeliv og fantastisk sansehave
- brug af timerne, hvor børnene er
- god overgang til skole og SFO
- fællesskab på tværs af årgange
- god forældrekontakt
- højt informationsniveau
- professionalitet og gode værdier
- høj vægtning af lærerplanstemaer

HUSK: Pasning af dine børn kan nemt ændres over kommunegrænsen. Velkommen, også til dig, der bor uden for Ringkøbing-Skjern kommune.

Fri for Mobberi er gennemgående for hele Børnenes Allé fra vuggestue til Skole.

VÆRDIER ER DET VIGTIGSTE I VERDEN

Værdierne ligger til grund for alt det, vi foretager os. De udtrykker vores kultur og den måde, hvorpå vi møder andre mennesker. De voksne, som barnet møder, er nærværende og har fokus på at gøre børn livsduelige. Vi glæder os over venskaber, og at tingene lykkes. Vi arbejder ressourceorienteret og har alle et stort ansvar for at præge hinanden positivt ud fra vores værdier og pædagogiske praksis. Værdierne er:

TRIVSEL
Trivsel er forudsætningen for at kunne være i verden og lære i verden. Derfor er der altid fokus på trivsel hos Børnenes Allé Fjelstervang. Vi tager os af dit barn, vi har varme hænder - og hjerter - og sørger for tryghed og gode overgange mellem vuggestue, børnehave, skole og SFO. Vi værdsætter nærværet og bestræber os på at skabe et lærende fællesskab, som rummer børns forskelligheder.

BØRNEPERSPEKTIV
Vi ser barnet, lytter til barnet og møder barnet der, hvor det er. Vi ønsker at forstå barnet og er nysgerrige på, hvad der ligger bag barnets handlinger og oplevelser. Vi ’tager børnenes briller på’ og prøver at se verden ud fra barnets synsvinkel. Vi vil børnene det bedste og tror på, at alle børn gør det bedste, de kan.

LÆRING
Hos Børnenes Allé Fjelstervang er vores fornemmeste opgave at motivere til læring – livslang læring. Læring sker i de gode relationer, når nysgerrighed, samarbejde og fordybelse er i spil. Læring fordrer, at vi tør stille spørgsmål og lave fejl, så vi sammen kan blive klogere på opgaven og livet. Vi bruger gerne det omkringliggende samfund og naturen til faglig fordybelse.