SFO

Fjelstervang SFO er DGI-certificeret og fuld af aktivitet

 

VI TILBYDER
- en mindre SFO med fokus på leg og fællesskab
- hyggelige rammer og engagerede medarbejdere
- DGI-certificering med masser af bevægelse
- godt samarbejde med forældre om særlige oplevelser
- fællesskab på tværs af alder
- natur og masser af udendørs arealer
- åben og tillidsfuld dialog
- skærmfri SFO

HUSK: Frit skolevalg gælder også henover kommunegrænser. Det er uproblematisk at vælge Fjelstervang Skole og SFO, også selvom man ikke har bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fri for Mobberi er gennemgående for hele Børnenes Allé fra vuggestue til Skole.

VÆRDIER ER DET VIGTIGSTE I VERDEN

Værdierne ligger til grund for alt det, vi foretager os. De udtrykker vores kultur og den måde, hvorpå vi møder andre mennesker. De voksne, som barnet møder, er nærværende og har fokus på at gøre børn livsduelige. Vi glæder os over venskaber, og at tingene lykkes. Vi arbejder ressourceorienteret og har alle et stort ansvar for at præge hinanden positivt ud fra vores værdier og pædagogiske praksis. Værdierne er:

TRIVSEL
Trivsel er forudsætningen for at kunne være i verden og lære i verden. Derfor er der altid fokus på trivsel hos Børnenes Allé Fjelstervang. Vi tager os af dit barn, vi har varme hænder - og hjerter - og sørger for tryghed og gode overgange mellem vuggestue, børnehave, skole og SFO. Vi værdsætter nærværet og bestræber os på at skabe et lærende fællesskab, som rummer børns forskelligheder.

BØRNEPERSPEKTIV
Vi ser barnet, lytter til barnet og møder barnet der, hvor det er. Vi ønsker at forstå barnet og er nysgerrige på, hvad der ligger bag barnets handlinger og oplevelser. Vi ’tager børnenes briller på’ og prøver at se verden ud fra barnets synsvinkel. Vi vil børnene det bedste og tror på, at alle børn gør det bedste, de kan.

LÆRING
Hos Børnenes Allé Fjelstervang er vores fornemmeste opgave at motivere til læring – livslang læring. Læring sker i de gode relationer, når nysgerrighed, samarbejde og fordybelse er i spil. Læring fordrer, at vi tør stille spørgsmål og lave fejl, så vi sammen kan blive klogere på opgaven og livet. Vi bruger gerne det omkringliggende samfund og naturen til faglig fordybelse.