Skole

Eleverne har stor glæde af naturen omkring skolen. Her er vi på vej til Momhøje Naturcenter, hvor dagens skoleaktiviteter skal foregå. 

Fjelstervang Skole er en mindre folkeskole med stor tilknytning til lokalsamfundet, beliggende i landlige omgivelser og med tradition for at tænke og handle selv. Det får os næsten til at ligne en friskole, men vi nyder at være en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes fællesskab af solide og værdsatte folkeskoler. Hele området arbejder for øget tilflytning, så et fantastisk samfund kan blive ved med at trives med skolen som byens hjerte - som det har gjort det siden byens skole blev bygget i 1846.
Vi driver skole for at børn skal lære noget - og de skal lære meget. Det kræver en stor indsats fra både barn, skole og hjem. Fjelstervang Skole har høj trivsel og et fantastisk kammeratskab, som går på tværs af aldersgrupper. Da vi er en mindre skole med godt 70 elever, blander vi ofte klassetrin for at opnå den bedste udnyttelse af vores ressourcer, og det vil vi nødig undvære: det skærper den pædagogiske og faglige tænkning, og vi bliver mestre i at samarbejde om en meningsfuld dagligdag til glæde for alle.
Udeskole og faglig nytænkning kendetegner Fjelstervang Skole. Vi har det grønne flag og flytter ofte undervisningen ud af klasselokalet, hvis det giver mening i forhold til skolens formål. Vi har en bevidst udeskole-profil og tænker hele tiden i at skabe muligheder sammen med andre - både private, virksomheder og foreninger. Det kaldes samskabelse, og vi gjorde det også inden det blev trendy! Alt dette er muligt fordi vi er en åben skole med et fantastisk bagland, som skubber på og bakker op.

På Fjelstervang Skole skaber og lærer vi under åben himmel

 

VI TILBYDER
- en folkeskole med stærk tilknytning til lokalsamfundet
- en mindre skole med fokus på både den enkelte og fællesskabet
- høj faglighed hos vores engagerede medarbejdere
- udeskole, hvor vi samarbejder med det nære samfund
- motiverende forløb med entreprenørskab og innovation
- tydelig mobilpolitik
- bærbar PC til rådighed for alle elever
- højt informationsniveau
- fælles morgensamling hver dag med sang og fortælling
- åben og tillidsfuld dialog
- nære relationer
- skov, sø, å, udeforsamlingshus og skøn natur

HUSK: Frit skolevalg gælder også henover kommunegrænser. Det er uproblematisk at vælge Fjelstervang Skole, også selvom man ikke har bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fri for Mobberi er gennemgående for hele Børnenes Allé fra vuggestue til Skole.

VÆRDIER ER DET VIGTIGSTE I VERDEN

Værdierne ligger til grund for alt det, vi foretager os. De udtrykker vores kultur og den måde, hvorpå vi møder andre mennesker. De voksne, som barnet møder, er nærværende og har fokus på at gøre børn livsduelige. Vi glæder os over venskaber, og at tingene lykkes. Vi arbejder ressourceorienteret og har alle et stort ansvar for at præge hinanden positivt ud fra vores værdier og pædagogiske praksis. Værdierne er:

TRIVSEL
Trivsel er forudsætningen for at kunne være i verden og lære i verden. Derfor er der altid fokus på trivsel hos Børnenes Allé Fjelstervang. Vi tager os af dit barn, vi har varme hænder - og hjerter - og sørger for tryghed og gode overgange mellem vuggestue, børnehave, skole og SFO. Vi værdsætter nærværet og bestræber os på at skabe et lærende fællesskab, som rummer børns forskelligheder.

BØRNEPERSPEKTIV
Vi ser barnet, lytter til barnet og møder barnet der, hvor det er. Vi ønsker at forstå barnet og er nysgerrige på, hvad der ligger bag barnets handlinger og oplevelser. Vi ’tager børnenes briller på’ og prøver at se verden ud fra barnets synsvinkel. Vi vil børnene det bedste og tror på, at alle børn gør det bedste, de kan.

LÆRING
Hos Børnenes Allé Fjelstervang er vores fornemmeste opgave at motivere til læring – livslang læring. Læring sker i de gode relationer, når nysgerrighed, samarbejde og fordybelse er i spil. Læring fordrer, at vi tør stille spørgsmål og lave fejl, så vi sammen kan blive klogere på opgaven og livet. Vi bruger gerne det omkringliggende samfund og naturen til faglig fordybelse.