Fællesforening & Styregruppe

To gange om året mødes alle foreninger til Fællesforeningmøde i Fjelstervang Landsbycenter

Næste møde er den 24. august 2021.

Møde den 27. januar 2021 aflyst pga Corona
På møderne udpeges deltagere til Styregruppen for Fjelstervangs fremtidsudvikling
Styregruppen er tovholder på beslutninger, der er taget på Fællesforeningmøderne