Styregruppen

Styregruppen for Fjelstervangs fremtidsudvikling:

Henriette Smedegaard
Thomas Malmkjær
Charlotte Aagaard
Dorte Møller Sørensen
Birthe Husted

Kontakt os gerne på birthehusted@gmail.com